Myymäläpäällikkö

Suomalaisen Kirjakaupan Myymäläpäällikkö on ”kädet savessa” tekevä, esimerkillä johtava sekä oman tiiminsä aktiivinen kehittäjä. Työssä tärkeää on halu ja palo päästä toimimaan osana omaa tiimiään palvelevan esimiestyön ja aktiivisen myyntityön yhdistävässä...

Myymälävastaava

Myymälävastaava on myyjän roolinsa lisäksi myyjien esimies sekä myymäläpäällikön varahenkilö silloin kun myymäläpäällikkö ei ole paikalla. Myymälävastaavan tehtäviin kuuluu myynnin edistäminen erilaisin työkaluin sekä myyjien motivoiminen ja onnistumisen varmistaminen...

Myyjä

Myyjänä työskennellessä tehtävien painopiste on tehtävänimikkeen mukaisesti aktiivisen myyntityön sekä asiantuntevan ja iloisen asiakaspalvelun tekemisessä. Myymälävastaavien ja myymäläpäälliköiden työtehtävät pohjautuvat myyjän tehtävään ja Suomalaisen Kirjakaupan...