Myymäläpäällikkö

Suomalaisen Kirjakaupan myymäläpäällikkö on ”kädet savessa” tekevä, omalla esimerkillään johtava sekä tiimiään aktiivisesti kehittävä myynnin ja johtamisen ammattilainen. Työssä keskeistä on halu ja palo päästä toimimaan laadullisen esihenkilötyön ja aktiivisen...

Myyntivastaava

Myyntivastaava on myyjän roolinsa lisäksi myyjien esihenkilö sekä myymäläpäällikön varahenkilö silloin kun myymäläpäällikkö ei ole paikalla. Myyntivastaavan tehtäviin kuuluu myynnin edistäminen sekä myyjien motivoiminen ja onnistumisen varmistaminen valmentavan...

Myyjä

Myyjänä työskennellessä tehtävien painopiste on aktiivisen myyntityön sekä asiantuntevan ja iloisen asiakaskohtaamisen toteuttamisessa. Myyntivastaavien ja myymäläpäälliköiden työnkuvat pohjautuvat myyjän tehtävään ja Suomalaisen Kirjakaupan myyjän roolista onkin hyvä...