Suomalaisen Kirjakaupan Myymäläpäällikkö on ”kädet savessa” tekevä, esimerkillä johtava sekä oman tiiminsä aktiivinen kehittäjä. Työssä tärkeää on halu ja palo päästä toimimaan osana omaa tiimiään palvelevan esimiestyön ja aktiivisen myyntityön yhdistävässä tehtävässä.

Myymäläpäällikkö on vastuussa myymälöidensä päivittäisestä johtamisesta ja myymälöille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta myymälän eturintamassa toimien. Henkilöstöjohtamisvastuut, kuten henkilöstöresurssien varmistaminen & suunnittelu, tiimin rekrytointien ja osaamistarpeiden huomioinen sekä tietenkin tiimin johtaminen kuuluvat myymäläpäällikön tärkeimpiin tehtäviin jokaisessa myyntitiimissämme.

Myymäläpäällikkö johtaa myymälänsä myynninohjausryhmän toimintaa ja varmistaa sovittujen toimenpiteiden toteutumisen myymälässä. Näitä ovat mm. myynti ja myyntiä tukevien kampanjoiden sekä projektien läpivienti yhdessä koko tiimin kanssa.

Myymäläpäälliköllä on 1-4 myymälän kokoinen tiimi johdettavanaan, johon kuuluvat myyjät sekä myymälävastaavat. Henkilömäärällisesti näiden tiimien koko vaihtelee neljästä yli kahteenkymmeneen myynnin ammattilaiseen. Lähimpinä kollegoina ja sparraajina ovat muiden myymälöiden myymäläpäälliköt sekä ketjuyksikön asiantuntijat, joiden kanssa yhteistyötä tehdään tiiviisti. Myymäläpäällikön esimiehenä toimii aluemyyntipäällikkö, jolla on vastuullaan usean myyntitiimin tulosyksikkö.

Myymäläpäälliköiltämme löytyy kaupallinen koulutus ja osaaminen sekä vankka kokemus kaupan toimialalta. Päälliköillemme suunnatut koulutukset ovat mm. LEAT, TKEAT sekä erilaiset myynnin ja johtamisen koulutukset, joita järjestämme säännöllisesti. Rohkaisemme ja tuemme myös päälliköitä oman osaamisen kehittämiseen omia mielenkiinnon kohteisiin suuntautuen.