Suomalaisen Kirjakaupan myymäläpäällikkö on ”kädet savessa” tekevä, omalla esimerkillään johtava sekä tiimiään aktiivisesti kehittävä myynnin ja johtamisen ammattilainen. Työssä keskeistä on halu ja palo päästä toimimaan laadullisen esihenkilötyön ja aktiivisen myyntityön yhdistävässä tehtävässä.

Myymäläpäällikkö on vastuussa myymälöidensä päivittäisestä johtamisesta ja myymälöille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta eturintamassa toimien. Paikallismarkkinoinnin toimenpiteet ja turvallisuusasiat ovat myös osa myymäläpäällikön tehtävänkuvaa. Lisäksi henkilöstöjohtamisvastuut, kuten työvuorosuunnittelu sekä tiimin rekrytointien ja osaamistarpeiden huomioiminen ovat myymäläpäällikön tehtäviä jokaisessa myyntitiimissämme.

Myymäläpäällikön tärkein tehtävä on inspiroivan asiakaskohtaamisen varmistaminen tiimiä systemaattisesti ohjaamalla ja itse sitä eturintamassa toteuttamalla. 

Myymäläpäällikkö johtaa myynninohjausryhmän toimintaa ja varmistaa sovittujen toimenpiteiden toteutumisen myymälässä. Näitä ovat mm. tuloksellinen myynti ja myyntiä tukevien kampanjoiden sekä projektien läpivienti yhdessä koko tiimin kanssa.

Myymäläpäälliköllä on 1–4 myymälän kokoinen tiimi johdettavanaan, johon kuuluvat myyjät sekä myyntivastaavat. Henkilömäärällisesti näiden tiimien koko vaihtelee neljästä yli kahteenkymmeneen myynnin ammattilaiseen. Lähimpinä kollegoina ja sparraajina ovat muiden myymälöiden myymäläpäälliköt sekä ketjuyksikön asiantuntijat, joiden kanssa yhteistyötä tehdään tiiviisti. Myymäläpäällikön esihenkilönä toimii aluemyyntipäällikkö, jolla on vastuullaan usean myyntitiimin tulosyksikkö.

Myymäläpäälliköiltämme löytyy kaupallinen koulutus sekä vankka kokemus kaupan toimialalta. Työn ohessa myymäläpäällikkömme pääsevät osallistumaan erilaisiin johtamistyön koulutuksiin, joita järjestetään systemaattisesti. Rohkaisemme ja tuemme myös osaamisen kehittämiseen omiin mielenkiinnon kohteisiin suuntautuen.