Olemme toimineet suomalaisten mielenkiinnon ja innostuksen herättäjinä jo yli sadan vuoden ajan. Meille asiakkaidemme arvostus on sydämen asia ja pyrimmekin jatkuvasti kehittämään toimintaamme tarjotaksemme maan parhaan asiakaskohtaamisen sekä ollaksemme paras mahdollinen työpaikka työntekijöillemme. Meillä viihtyvät asiakkaidemme lisäksi myös työntekijät!

Meitä on nykypäivänä noin 400 ja myymälöitämme on yli 50 Helsingistä Rovaniemelle. Verkossa asiakkaitamme palvelee suomalainen.com.

Inspiroimme ja ilahdutamme asiakkaita sekä myymälöissä että verkossa tarjoamalla ideoita, elämyksiä, hyötyä ja sisältöä elämään. Valikoimastamme löytyy kirjallisuuden lisäksi myös mahdollisuuksia tekemiseen, kehittämiseen sekä ilahduttamiseen.

Töissä myymälässä

Myyntivastaava

Myymäläpäällikkö

Olemme myymälässä asiakkaidemme kokonaisvaltaista asiakaskokemusta varten. Tavoitteenamme on ottaa jokainen asiakas huomioon, tarjota ja mahdollistaa heille uusia kokemuksia, sekä tietenkin Suomen parhaan asiakaskohtaamisen mukainen myyntityö!

Kaikki myymälöissämme työskentelevät, varsinaisesta työroolistaan riippumatta, pääosin asiakasta palvelevan myyjän roolissa. Meitä yhdistää innostuminen asiakkaistamme sekä heidän tilanteeseensa sopivien ratkaisujen löytäminen. Aktiivisen myyntityön lisäksi myös myymäläilmeestä huolehtiminen sekä muut myymälän päivittäiset tehtävät kuuluvat kaikkien yhteisiin tehtäviin. Olemme yhdessä sopineet, että kaikki työntekijät osallistuvat yhteistyön sujuvuuden varmistamiseen ja tiimihengen ylläpitämiseen.

Jokaisella meillä työskentelevän odotetaan tuntevan ja ymmärtävän kaupan alan lukuja ja perusperiaatteita oman työtehtävätason vaatimusten verran. Eduksi tehtävässä kuin tehtävässä ovat tekemistä tukevat kaupallisen alan opinnot. Olemme koulutusmyönteinen työpaikka haastaen ja tukien työntekijöitämme kouluttautumaan ja kehittymään niin sisäisten kuin yhteistyötahojen järjestämien koulutusten avulla.

Sparraamme ja autamme toisiamme kehittymään.
Käymme säännöllisesti keskusteluja niin henkilökohtaisesta kehittymisestä, tavoitteista ja työn merkityksellisyydestä kuin myös siitä, miten ne tukevat työtehtävässä ja uralla kehittymistä.

 

Töissä ketjuyksikössä

Voidaksemme keskittyä myymälöissämme kohtaamaan asiakkaamme parhaalla mahdollisella tavalla, tarvitsemme myymälähenkilöstön lisäksi myös timanttisia tyyppejä ja tiimejä vastaamaan toiminnoistamme. Ketjun yhtenäistä toimintamalleja tukemassa onkin yhteistyössä myymälöiden kanssa toimiva ketjuyksikkö, johon kuuluvat kaikki ne henkilöt, jotka työskentelevät muualla kuin myymälöiden myyntitiimeissä.

Tiiviiseen, matalahierarkiseen, reilun 40 hengen joukkoon kuuluvat kaikki tukitoimintojen, verkkokaupan sekä päivittäisen toiminnan mahdollistajat aina toimitusjohtajaamme myöten.

Ketjuyksikössä työskentelemme rennossa ja välittömässä ilmapiirissä, pitkälti itsenäisesti ja itseohjautuvasti toisiamme sparraten ja haastaen. Toimintaamme leimaa keskittyminen olennaiseen, rohkeus tehdä meille uusia asioita, tahtotila kehittää tekemistämme pitkäjänteisesti sekä halu kehittyä ammatillisesti. 

Arvot ja tapamme toimia

Olemme osa Otava-konsernia, monialaista kotimaista mediakonsernia, joka elää merkityksellisten kohtaamisten alustana muuttuvassa maailmassa. Yhtenä perheomisteisen konsernin tytäryhtiöistä toimintaamme ohjaavat Otavan yhteiset arvot, joita ylläpidämme kaikessa toiminnassamme myös Suomalaisessa Kirjakaupassa.

Vastuullisuus

Meillä vastuullisuus tarkoittaa vastuuta omasta työsuorituksesta, avoimuutta, luotettavuutta ja oikeudenmukaisuutta. Seisomme tekojemme ja sanojemme takana ja tarjoamme positiivisen työntekijäkokemuksen kaikissa elämänvaiheissa.

Arvostamme tuotteissamme vastuullisuutta sekä ympäristöystävällisyyttä ja annamme tukeamme hyväntekeväisyyteen.

Laatu

Laatu tarkoittaa meille sitä, että toimintamme on tasalaatuista, ennakoivaa ja asiakkaidemme tarpeet täyttävää.

Näin ollen laatua on myös tuotteidemme ja palvelujemme kilpailukyky sekä toimintamme taloudellinen tuloksellisuus, kyky uudistaa toimintatapojamme ja halukkuudesta kehittyä ammatillisesti.

Rohkeus

Toimintamme perustuu rohkeuteen ja asetamme kunnianhimoisia tavoitteita, haluamme tuloksia ja olemme kaupallisesti ajattelevia. Kokeilemme rohkeasti ja ennakkoluulottomasti.

Reagoimme toimintaympäristön muutoksiin ja asiakkaiden tarpeisiin nopeasti sekä uudistumme jatkuvasti.

Läheisyys

Läheisyys tarkoittaa meillä sitä, että teemme työtä yhdessä yli yksikkö- ja yritysrajojen, hyvässä hengessä ja toista kunnioittaen – työssämme on sydän mukana.

Olemme asiakkaillemme iloinen, ystävällinen ja helposti lähestyttävä erikoiskauppa ja jätämme työssämme positiivisen tunnejäljen kaikkiin, jotka toimivat kanssamme.

Kesä- ja sesonkityöpaikat

Avoimista työpaikoista ilmoitellaan kunkin myymälän tarpeiden mukaan pitkin vuotta. Kesän ajalle sijoittuvat avoimet työpaikat ovat haussa tyypillisesti maaliskuun lopun ja toukokuun alun välillä ja joulun ajan sesonkityöpaikat ovat  yleisesti haettavissa lokakuun aikana. Työpaikkailmoitukset ovat kaupunki- tai aluekohtaisia ja usein töitä tehdäänkin useammassa toimipisteessämme. 

Sesonkityöpaikat ovat hyvä väylä nähdä kirjakaupan toimintaa
ja todella monet vakituiset myyjämme ovatkin aloittaneet sesonkimyyjinä, ihastuneet ja tämän jälkeen jatkaneet töitä meillä Suomalaisessa Kirjakaupassa!

Tutustu ja tienaa – kesäharjoittelu

”Tutustu ja tienaa” on Kaupan liiton ja PAM:n tukema harjoittelujakso, jonka tarjoaa koululaisille omakohtaista kokemusta kaupan alan yritysten toiminnasta, niissä esiintyvistä eri työtehtävistä ja alan tarjoamista mahdollisuuksista.

Harjoittelu on tarkoitettu 14–17-vuotiaille peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille, VALMA- ja TELMA koulutuksiin osallistuville sekä lukiolaisille, jotka eivät ole olleet aikaisemmin työssä kaupan alalla (lukuun ottamatta aikaisempia tutustumisjaksoja). 

Kesäharjoittelun kesto on kaksi viikkoa 1.6.–31.8. välisenä aikana. Työpäivän pituus on enintään 6 tuntia ja se sijoittuu ma-pe kello 08-18 välille. Harjoitteluohjelmaan osallistuvalle maksetaan kahden viikon työjaksosta palkkaa 395 €. Avoimia kesäharjoittelupaikkoja voit tiedustella suoraan myymälästä käsin. 

Miten harjoitteluun myymälään?

Paras ja nopein tapa tiedustella työharjoittelumahdollisuuksia (TTT, TET, TOP ja työssäoppiminen) on käydä rohkeasti paikan päällä esittäytymässä sinua kiinnostavassa myymälässä ja kysyä myymäläpäälliköltä tai myyntivastaavalta, sopiiko myymälän sen hetkiseen työtilanteeseen ottaa apuvoimiksi harjoittelijaa.

Myymälään mennessäsi, valmistaudu ottamalla mukaasi valmiiksi tulostettu CV, jossa kerrot hieman itsestäsi, kiinnostuksestasi työharjoitteluun sekä yhteystietosi.

 

Miten toimimme rekrytoinneissamme?

Tähtäämme reiluun, suoraviivaiseen ja tehokkaaseen toimintaan joka päivä työssämme, niin myös rekrytointien osalta. Alla näet, miten olemme hahmotelleet rekrytointiprosessimme kulun.

Rekrytointeihin käytetty aika vaihtelee rekrytointikohtaisesti n. viikosta kahteen kuukauteen. Emme kuitenkaan jää turhaan jahkailemaan päätöksiämme, vaan pyrimme kaikille osapuolille järkevään aikatauluun sekä vastavuoroiseen rekrytointiprosessiin.

Koska teemme töitä ihmisinä ihmisille, kuulemme mielellämme palautetta tehdystä työstä ruusuineen ja risuineen. Kehittyäksemme jatkossakin, pyydämme rekrytointiprosessin jälkeen hakijoiden palautteita rekrytointimme hakemisen helppoudesta sekä tietenkin siitä, millä tavalla hakija tunsi tulleensa kohdelluksi rekrytointiprosessimme aikana. Tarkkailemme saatua palautetta ja pyrimme kehittämään toimintaamme kaikkia osapuolia mahdollisimman hyvin palvelevaksi.

Palautetta toiminnastamme voi myös lähettää sähköpostitse osoitteeseen rekrytointi@suomalainen.com

Avoimet työpaikat

Katso myös muut Otava-konsernin työpaikat:

Designed & Powered by Jobylon