Myyntivastaava on myyjän roolinsa lisäksi myyjien esihenkilö sekä myymäläpäällikön varahenkilö silloin kun myymäläpäällikkö ei ole paikalla. Myyntivastaavan tehtäviin kuuluu myynnin edistäminen sekä myyjien motivoiminen ja onnistumisen varmistaminen valmentavan esihenkilötyön ja palautteen antamisen avulla. Sparraamisen lisäksi päivärutiinien, työn laadun ja koko myymälän toiminnan tasokas ylläpito kuuluvat myyntivastaavan toimenkuvaan.

Myyntivastaavan työssä tärkeintä on kyky ohjata tiimiä onnistumaan jatkuvaa palautetta antaen ja omalla esimerkillä rinnalta ohjaten. Myyntivastaavan tulee osata hallita kokonaisuuksia sekä toimia oma-aloitteisesti yhteistyötaitoja ja delegointia vaativassa tehtävissä. 

Useimmissa myymälöissä toimii yksi tai kaksi myyntivastaavaa riippuen myymälän ja tiimin koosta. Myyntivastaavan lähiesihenkilönä toimii myymäläpäällikkö ja myyntivastaava on myös myymälän ohjausryhmän jäsen.

Myyntivastaavillamme on yleensä kaupallinen koulutus ja eduksi luemme johtamisen opinnot. Myyntivastaavillemme suunnatut koulutukset ovat mm. libristikoulutus (myynnin ammattitutkinto) sekä muut myynnin ja johtamisen koulutukset, joita järjestämme säännöllisesti.