Myymälävastaava on myyjän roolinsa lisäksi myyjien esimies sekä myymäläpäällikön varahenkilö silloin kun myymäläpäällikkö ei ole paikalla. Myymälävastaavan tehtäviin kuuluu myynnin edistäminen erilaisin työkaluin sekä myyjien motivoiminen ja onnistumisen varmistaminen valmentavan esimiestyön ja palautteen antamisen avulla. Sparraamisen lisäksi päivärutiinien, työn laadun ja koko myymälän toiminnan varmistaminen kuuluvat myymälävastaavan toimenkuvaan.

Myymälävastaavan työssä tärkeää on haluta päästä toimimaan tiimiään palvelevan lähiesimiestyön tehtävissä osana myyntityötä. Myymälävastaavan tulee osata hallita kokonaisuuksia sekä toimia oma-aloitteisesti yhteistyö- ja koordinointikykyä vaativassa tehtävässä osana tiimiä.

Useimmissa myymälöissä toimii yksi tai kaksi myymälävastaavaa riippuen myymälän ja tiimin koosta. Myymälävastaavan lähiesimiehenä toimii myymäläpäällikkö ja myymälävastaava on myös myymälän ohjausryhmän jäsen.
Myymälävastaavillamme on yleensä jonkinlainen kaupallinen koulutus ja eduksi luemme johtamisen opinnot. Näitä emme kuitenkaan odota vielä olevan suoritettuna ennen myymälävastaavana aloitettaessa. Myymälävastaavillemme suunnatut koulutukset ovat mm. Libristikoulutus (myynnin ammattitutkinto), LEAT (lähiesimiestyön ammattitutkinto), TKEAT (Tuotekehitystyön eat) sekä erilaiset myynnin koulutukset, joita järjestämme säännöllisesti.