Valikko
Valikko

Arvot ja tapamme toimia

Olemme osa Suomen kolmanneksi suurinta monialaista mediakonsernia, Otava-konsernia. Yhtenä perheomisteisen konsernin tytäryhtiöistä toimintaamme ohjaavat Otavan yhteiset arvot joita ylläpidämme kaikessa toiminnassamme myös Suomalaisessa Kirjakaupassa.

Missionamme on tarjota kaikille asiakkaillemme monipuolinen ja laadukas valikoima sekä ideoita, hyötyä ja sisältöä elämään saumattoman asiointikokemuksen avulla.

Vastuullisuus

Vastuullisuus kumpuaa pitkästä historiastamme ja siitä, että tunnistamme oman roolimme Suomen kulttuurin edistämisessä, kasvamisessa ja oppimisessa.

Jokainen meistä kantaa vastuun omasta työsuorituksestaan, jota ohjaa avoimuus, luotettavuus, oikeudenmukaisuus ja itsenäisyys. 

Laatu

Tavoitteenamme on tarjota Suomen paras monikanavainen asiointikokemus, joka syntyy luovan, vapaan ja vastuullisen henkilökunnan sekä yhteistyökumppaneidemme työn tuloksena.

Meille laatu on sitä, että toimintamme on tasalaatuista, ennakoivaa ja asiakkaidemme tarpeet täyttävää. Näin ollen laatua on myös tuotteidemme ja palvelujemme kilpailukyky sekä toimintamme taloudellinen tuloksellisuus, kyky uudistaa toimintatapojamme ja kehittyä ammatillisesti.

Rohkeus

Toimintamme perustuu rohkeuteen ja asetamme kunnianhimoisia tavoitteita, haluamme tuloksia ja olemme kaupallisesti ajattelevia. Kehitymme jatkuvasti ja toimimme tarvittaessa nopeasti. Tavoitteemme on pitkän aikavälin menestys unohtamatta lyhyen aikavälin kilpailukykyä.

Intohimo, aloitteellisuus ja yritteliäs asenne työssä kertovat tekijöidemme rohkeudesta ja ennakkoluulottomuudesta. Kannustamme kollegoitamme ylittämään itsensä ja vastavuoroisesti pyrimme rohkeasti ylittämään itsemme joka päivä omassa työssämme!

Läheisyys

Teemme työtä yhdessä yli yksikkö- ja yritysrajojen, hyvässä hengessä ja muita kunnioittaen – työssämme on sydän mukana. Yhtiönä sitoudumme henkilökuntaamme ja olemme lähellä asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme. Työntekijöinä haluamme uudistua asiakkaidemme ja mielenkiintojemme mukaisesti ja autamme asiakkaitamme viihtymään. Jätämme työssämme positiivisen tunnejäljen kaikkiin jotka toimivat kanssamme.